The Life of Marine Engineer Officer Edgars Oto Pinka (1895–1941)

Indulis Zvirgzdiņš

Abstract


Based on the documents, the study provides a wide and comprehensive evaluation of the life of an engineer and citizen from Vidzeme Edgars Otto Pinka (1895–1941). His life was related to ships, military service in Latvia, Russia, and France, and the Latvian Society of Paris. Researching E. O. Pinka’s studies and work, the author has studied the engineer’s life from birth to the end of his life, reflecting on his progress as one of the best specialists in the Latvian Navy in his capacity of an engineer mechanic, shipping engineer, officer, and pedagogue. The contribution of E. O. Pinka to raising awareness about Latvia and Latvian music in France in the early 1930s is also significant. His daughter, a graduate (1964) of Riga Polytechnic Institute (RPI) Māra Pinka, inherited his interest in music. The article was developed by studying the collections of Latvian libraries, archives, and museums and communicating with the successors of E. O. Pinka’s family.


Keywords:

shipping engineer; officer; Edgars Oto Pinka

Full Text:

PDF

References


Gulbenes draudzē dzimušie, 1895. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 235. f., 14. apr., 348. l., 351. lp.

Vilnis, M. Pētera Piņķa raduraksti. Viktora Ķirpa Ates muzejs, KPNM 2142.

Ķestere, I. LU profesors Jānis Kauliņš (1863–1940) un viņa laikabiedri. Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu vēsture un muzejniecība. 716. sēj. Rīga: LU, 2007, 56.–57. lpp.

Tulchiev Iosif Ivanovich [tiešsaiste]. http://russianestonia.eu [citēts: 23.12.2022].

RPI studentu saraksts. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1910. l., 171. lp.

Liepājas Valsts tehnikuma dokumenti. LNA LVVA 2227. f., 2. apr., 706. l., 148., 162. lp.

Francijas jūras akadēmiju beigušais kapt. Ed. Pinka. Brīvā Zeme, 1932. gada 13. septembris, Nr. 206, 7. lpp.

Pinka, E. Starptautiskais auto zalons Parīzē. Motors, 1930. gada 1. decembris, Nr. 8, 2. lpp.

E. O. Pinkas personas lieta. LNA LVVA 5601. f., 1. apr., 4920. l., 2., 12., 15., 26., 28., 33. lp.

Gulbenes nuižas sadalīšana. LNA LVVA 1679. f., 172. apr., 1289. l., 77. lp.

Likums par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi. Valdības Vēstnesis, 1924. gada 19. aprīlis, Nr. 90, 1. lp.

Pildiņš, K. Latvijas kara flotes veidošana – zemūdenes «Ronis» un «Spīdola». Latvijas Kara muzeja gadagrāmata XIX. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2023, 152.–154. lpp.

Pinka, E. Latvijas kara flote, Latvijas Ērgļi, 1924. gada 1. oktobris, Nr. 2, 11.–14. lpp.

Zemūdens laivu diviziona pavēles, 1926. LNA LVVA, 4966. f., 1. apr., 1. l., 1. lp.

Legzdiņš, H. Ronis – mana būdiņa un pils. Rīga: Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», 2002, 78. lpp.

Priedītis, Ē. Ē. Latvijas kara flote: 1919–1940. Rīga: Militāras literatūras apgādes fonds, 2004, 59. lpp.

Diploma noraksts. LNA LVVA 2227. f., 2. apr., 781. l., 146. lp.

pavēle Zemūdeņu divizionam, 1932. LNA LVVA 4966. f., 1. apr., 7. l., 149. lp.

Pinka, E. Latvju panākumi starptautiskos folkloras svētkos Parīzē. Brīvā Zeme, 1932. gada 9. marts, Nr. 55, 8. lpp.

Pinka, E. Zviedrijas karalis Gustavs aplaudē latviešiem. Brīvā Zeme, 1932. gada 10. marts, Nr. 56, 6. lpp.

Pinka, E. Cildinājumi latviešiem. Brīvā Zeme, 1932. gada 15. marts, Nr. 60, 4. lpp.

Latvieši Parīzē. Jaunākās Ziņas, 1932. gada 23. aprīlis, Nr. 90, 8. lpp.

Zemūdeņu diviziona pavēles, 1933. LNA LVVA 4966. f., 1. apr., 8. l., 16. lp.

Nacionālie uzvedumi Parīzē. Latvis, 1933. gada 16. marts, Nr. 3407, 1.–2. lpp.

Pinka, E. Folkloras svētki Grenoblē. Latvijas Kareivis, 1933. gada 26. marts, Nr. 70, 3. lpp.

Liepājas Valsts tehnikuma darbinieki. LNA LVVA 2227. f., 2. apr., 708. l., 38. lp.

Liepājas Valsts tehnikuma darbinieki. LNA LVVA 2227. f., 2. apr., 716. l., 151. lp.

Pinka. VI Nautiskais starptautiskais salons Parīzē. Motors, 1932. gada 1. februāris, Nr. 2, 3.–4. lpp.; 1932. gada 1. marts, Nr. 3, 2.–3. lpp.

Pinka, E. Kuģniecības krīze. Jūrnieks, 1932. gada 1. oktobris, Nr. 10–11, 235.–236. lpp.; 1932. gada 1. decembris, Nr. 12, 263.–267. lpp.

Pinka, E. Pretim jauniem ātruma rekordiem kara flotē. Militārais Apskats, 1932. gada 1. maijs, Nr. 5, 811.–812. lpp.

Pinka, E. Zemūdeņu sakari. Militārais Apskats, 1932. gada 1. jūnijs, Nr. 6, 1112.–1116. lpp.

Pinka. Jūru militārās problēmas atrisinājums Francijā. Latvijas Kareivis, 1933. gada 4. februāris, Nr. 28, 1. lpp.

Pinka, E. Jaunākais karakuģu būvniecībā. Militārais Apskats, 1936. gada 1. novembris, Nr. 11, 2244.–2256. lpp.

Pinka, E. Kuģu būves un jūras politika. Sējējs, 1939. gada 1. jūlijs, Nr. 7, 755.–758. lpp.

E. O. Pinkas izmeklēšanas lieta. Latvijas Nacionālā arhīvā Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk – LNA LVA) 1986. f., 1. apr., 5354. l., 160., 166., 179., 237. lp.

Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 5. saraksts. Valdības Vēstnesis, 1928. gada 17. novembris, Nr. 262, 8. lpp.

Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 21. saraksts. Valdības Vēstnesis, 1936. gada 17. novembris, Nr. 262, 2. lpp.

Treijs, R. Arī tad virsnieki mācījās ārzemēs. Latvijas Vēstnesis, 2005. gada 2. februāris, Nr. 18, 7. lpp.

Valdības iestāžu paziņojumi. 22. saraksts. Valdības Vēstnesis, 1939. gada 19. jūlijs, Nr. 159, 4. lpp.

[inž. Ed. Pinka]. Hallo, Latvija, 1940. gada 14. janvāris, Nr. 529, 2. lpp.

Valdemāra iela 67, mājas grāmata. LNA LVVA 2942. f., 1. apr., 14401. l., 74. lp.

Citu iestāžu sludinājumi. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs, 1940. gada 21. novembris, Nr. 69, 5. lpp.

E. O. Pinkas izmeklēšanas lieta. LNA LVA 1986. f., 1. apr., 7514. l., 57. lp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 3. daļa. Rīgas Politehniskais institūts. Rīga: RTU, 2007, 197., 513. lpp.

Induļa Zvirgzdiņa sarakste ar Anitru Skalbiņu, 2023. gada janvāris, I. Zvirgzdiņa personīgais arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 4. daļa. Rīgas Tehniskā universitāte, 1991–2008. Rīga: RTU, 2011, 583.–585. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2023.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Indulis Zvirgzdiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.