Contribution of Estonian Architect Karl Tarvas (1885–1975), a Graduate of Riga Polytechnic Institute, to Estonian Housing During the Interwar Period

Sandra Mälk

Abstract


Riga Polytechnicum (RP) / Riga Polytechnic Institute (RPI) was the only higher education institution in the territory of the present Baltic States where it was possible to obtain higher technical education in the 19th century and early 20th century. Well-known Estonian architects, engineers and industrialists also studied there. Karl Tarvas (1885–1975), a famous Estonian architect, studied at RPI from 1906 to 1915. His creative heritage significantly influenced and shaped the architecture of Tallinn and its suburbs in the 1920s and 1940s. During the Interwar period in the Republic of Estonia, K. Tarvas deliberately chose to improve the living conditions of the less affluent population by designing standard wooden buildings, which we now know as the Tallinn House (Estonian: Tallinna maja). This research provides an insight into the study years of K. Tarvas and critically evaluates his professional activity. K. Tarvas was one of the founders of Riga Estonian Students’ Society (Estonian: Riia Eesti Üliõpilaste Selts; REÜS) established in 1909, which united Estonian students at RPI. He also was among the creators of the Estonian Association of Architects (Estonian: Eesti Arhitektide Ühing) in 1921. His three sons Paul, Peeter and Pärtel also chose the profession of an architect, Peeter Tarvas (1916–1987) was the most prominent of the three.

Keywords:

Karl Tarvas, graduates of RPI; Estonian architects; Tallinn House; Riga Estonian Students’ Society; Estonia housing in 1920–1940

Full Text:

PDF

References


Kalm, Mart. Rahva arhitekt – Karl Tarvas 100. Sirp ja Vasar, 1985.

Treumann, Karl, Pauluse poeg. Eesti Rahvusarhiiv, 1769.1.482.

Rīgas Politehniskā institūta studentu saraksti. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 7175. f., 1. apr., 1908. l., 78. lpp.

Pullat, Raimo, Liibek, Tõnis. Oma Alma Mater´it otsimas. Tallinn: Raamatutrükikoda, 2020, lk 97.

Mägi, Vahur. Tallinna Tehnikaülikool (Research paper, Tallinna University of Technology). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 1992, lk. 49.

Raud, Märt. 25ndal aastapäeval. Üliõpilasleht 1934, Nr. 5. lk. 102.

Korporatsioon Vironia 1900–1935. Waba Maa, nr. 276, 22 november 1935 [online]. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=wabamaa19351122.1.4 [cited: 11th March, 2021].

Steppan, Elmar-Silvester. REÜS – Liivika. (103-120) Eesti Üliõpilasleht, 1934, Nr. 5, lk. 111., 112.

Architect’s file. Karl Tarvas. Eesti Arhitektuurimuuseum (EAM), 10.1.65.

Krastiņš, J. Mežaparks. Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekl̦i. Riga: Zinātne, 1997, 100. lpp.

Gens. Leo. Architect Artur Perna. The manuscript is at the Estonian Museum of Architecture.

He entered the service in August 1915. – K. Treumann: Hugo Laur. Theatre and Music Museum, 8563, T 5:1/221:03, p. 3.

–1917 at the Muhu-Väina and Virtsu fortifications; manager of the constructions of naval fortifications at Vääna-Peetri (Vääna-Posti position) in 1917–1918. Tallinn City Archives, 884.10.18, lk. 125.

Hugo Laur’s summer practices (1911–1914) were supervised by construction engineer Krišjānis Ķergalvis. For example at the building complexes at 33 Valdemara in 1913. ETMM.9324 T5. 1/283:1.

Service sheet of Karl Treumann, an official of Harju County Government. ERA. 884.10.18.

Koolimajade ehitusfondi seadus, 12.05.1922. – Riigi Teataja 1922, Nr. 60/61, lk. 273–274. lk. 44.

Mälk, Sandra. Eesti maa-algkoolid 1920–40. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine (Estonian rural schoolhouses in 1920–40) (Master’s thesis, supervisor Leele Välja) – Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, 2012.

Kalm, Mart. Moodsa elu moodne vorm (Modern form of modern life) – Eesti Kunsti Ajalugu V (347–366). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010, lk. 349.

Orro, Oliver; Mändel, Maris; Robert Treufeldt. Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas (Kopli Sonata. The Russo-Baltic Shipyard). Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2017.

Randus, Tiina. 1930. aastate kortermajad Tallinnas (Apartment buildings in Tallinn in 1930s) – Estonian Academy of Arts (diploma work). Tallinn: 1998, lk. 10.

Ehituslaenu tuleb otstarbekohasemalt kasutada. Peab rohkem erakapitali elukorterile ehitamisesse tõmbama. – Päewaleht, Nr. 170, 28 juuni 1924.

Sepp, Mark. Tallinna Maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 2013.

Tallinna ehitustegevus ja selle areng – Majaomanik, 1934, Nr. 2.

Sils, Karlis. An Exercise in Social Democracy. The Architecture of Together and Apart, an inquirty into apartment buildings. (ed. Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola and Anda Skrējāne). Riga: New Theatre Institute of Latvia, 2018, p. 80.

Randus, Tiina. 1930. aastate kortermajad Tallinnas (Apartment buildings in Tallinn in 1930s) – Estonian Academy of Arts (diploma work). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 1998, lk. 32.

Mändel, Maris. Tehiskivimaterjalid Eestis 20. sajandi arhitektuuris. Eesti Kunstiakadeemia (Doctor’s Thesis). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019, lk. 81.

Võitlus üüriseaduse pärast. Päewaleht, Nr. 145, 29 mai 1930.

Üüriseadus kaotatakse 1. juulist 1927. Postimees 6 mai 1927, Nr. 121.

Bölau, Konstantin. Väljakujunevatest Tallinna elamute tüüpidest. Tehnika ajakiri 1931, Nr. 10, lk. 151.

Bölau, K., Grauen, A., Klein, A., Treumann, K. Maja korrashoid ja remont. Tallinn: Vaba Maa, 1935.

Hallas-Murula, Karin. Riik ja arhitektuur. Konstantin Pätsi ehituspoliitika 1934–1940. / State and Architecture. Konstantin Päts’ Building Policy on 1934−1940 in Estonia. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, 25 (3/4), 116−140. Summary in English 138–140. (2015), lk. 135.

Jürgenson, Leo. Majaomanik: ehitustehniline ja kodusisustuse ajakiri. 1934, Nr. 2.

Vähi, Risto. Real Estate broker at Uus Maa office.

Aderov, Kristiina. Korter puitmajas võib maksta uusarenduse hinda. [online] https://www.city24.ee/et/kinnisvarauudised/13289 [cited: 19th April, 2021].

Czuba, Blazej. In Defence of Homogeneity. The Architecture of Together and Apart, an inquirty into apartment buildings. (ed. Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola and Anda Skrējāne). Riga: New Theatre Institute of Latvia, 2018, p. 124.
DOI: 10.7250/HESIHE.2021.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Sandra Mälk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.