Scientific Activity and Contribution of Voldemārs Dāle (1922–2008), Honorary Doctor of the Latvian Academy of Sciences, to the Development of Power Engineering

Austra Avotiņa

Abstract


Honorary Doctor (Dr. h. c.) of the Latvian Academy of Sciences (LAS), long-time leading researcher of the Institute of Physical Energetics, Professor Voldemārs Dāle (1922–2008) devoted his entire working life to science. The most important field of V. Dāle’s research was the use of mathematical methods and computer technology in the dynamic optimization of power engineering development. The main areas of his scientific work include planning and forecasting methods of power system development; research on development problems of the Latvian and Baltic energy systems; methods of mathematical modelling of power systems considering the environmental factors. A monograph on research results in the optimization of electrical network development published in 1964 written by a group of three scientists, including V. Dāle, received the State Prize of the Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR), which was awarded in 1965.


Keywords:

Voldemārs Dāle; power engineering; power systems; dynamic programming; Institute of Physical Energetics

Full Text:

PDF

References


Voldemāra Dāles Latvijas Republikas pase. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 2996. f., 4. apr., 880. l., 1. lp.

Kadru uzskaites anketa, 1950. gada 9. decembris. A. Avotiņas personīgais arhīvs.

Cinovska, R., Forands, I., Vanaga, D. Rīgas Valsts tehnikums 100. Rīga, 2019, 203 lpp.

Rīgas Valsts technikuma 1942. gada Elektrotechnikas nozares absolventu un līdzgaitnieku dzīves gaitu atmiņas. Autori: RTV audzēkņi. ASV, 1992, 40 lpp.

Valsts aģentūras «Fizikālās enerģētikas institūts» nolikums. Latvijas Vēstnesis, 2006. gada 15. septembris, Nr. 148, 2. lpp.

Dāle, V. Diplomdarbs. Asinchronmotors LPSR lauksaimniecībai. Latvijas Universitāte, Mehānikas fakultāte. Diploma projekti Nr. 12745. Rīga, 1950, 206 lpp.

Dāle, V. Rakstīts, iespējams 1992. gadā, sakarā ar Rīgas Valsts Tehnikuma 1942. gada Elektrotehnikas nozares absolventu grupas salidojumu. B. g. [1992?] A. Avotiņas personīgais arhīvs.

V. Dāles aspirantūras dienasgrāmata. 20. gs. 50. gadi. A. Avotiņas personīgais arhīvs.

Stenogrāfija. I Pilnraksts. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1955, 202 lpp.

Dāle, V. Par dažiem lauksaimniecības elektrifikācijas jautājumiem Cīņa, 1956. gada 19. jūlijs, Nr. 168, 2. lpp.

Dāle, V. Sestās piecgades celtnes uz Daugavas. Zvaigzne, 1956. gada 15. februāris, Nr. 4, 2.–3. lpp.

Dāle, V. Daugavas kaskāde. Zinātne un Tehnika, 1962. gada 1. decembris, Nr. 12, 9.–10. lpp.

Hidroelektrostacijas būvniecība [tiešsaiste]. https://www.archiv.org.lv/ plavinuhes/index.php?id=3 [skatīts: 04.05.2023].

Paegle O. G. (Omar Genrikhovich) – 12 works in 21 publications in 2 languages and 46 library holdings [tiešsaiste]. http://worldcat.org/ identities/lccn-n91060839/ [skatīts: 04.05.2023].

Dale, V. A. (Volʹdemar Antonovich) – 14 works in 23 publications in 1 language and 51 library holdings [tiešsaiste]. http://worldcat.org/ identities/lccn-n91060822/ [skatīts: 04.05.2023].

Krishan, Z. P. (Zigurd Pavlovich) – 12 works in 20 publications in2 languages and 48 library holdings [tiešsaiste]. http://worldcat.org identities/lccn-n91060826/ [skatīts: 04.05.2023].

Dale, V. A., Krishans, Z. P., Paegle, O. G. Optimizacija jelektricheskih setej pri roste nagruzok. Riga: Izdatel’stvo Akademii nauk Latvijskoj SSR, 1964, 362 str.

Fotoinformācija vēstī. Cīņa. 1966. gada 20. janvārī, Nr. 16, 2. lpp.

Dale, V. A. Osobennosti vybora parametrov jelektricheskih setej s uchetom dinamiki jelektricheskih nagruzok. Avtoreferat na soiskanie uchen. stepeni kandidata tehn. nauk. Kiev, 1965, 24 str.

Dāle, V. Atskaite par zinātnisko un zinātniski organizatorisko darbu, 1969–1974. Rīga, mašīnraksts. A. Avotiņas personīgais arhīvs.

Dale V. A., Krishans Z. P., Paegle O. G. Dinamicheskie metody analizarazvitija setej jenergosistem. Riga: Zinatne, 1979, 259 str.

Dale V. A., Krishans Z. P., Paegle O. G. Dinamicheskie metody analiza razvitija setej jenergosistem. Riga: Zinatne, 1979, 259 str.

Dale V. A., Krishans Z. P., Paegle O. G. Dinamicheskaja optimizacija razvitija jelektricheskih setej. Riga: Zinatne, 1990, 247 str.

Jauni goda doktori. Zinātnes Vēstnesis, 1994. gada marts, Nr. 6, 1. lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture. 4. daļa. Rīgas Tehniskā universitāte, 1991–2008. Rīga: RTU, 2011, 448. lpp.

LZA FEI Energosistēmu matemātiskās modelēšanas laboratorijas 30 gadi. FEI EMML, Rīga: 1999, 17. lpp.

Krishans Z., Mutule A., Merkuryev Y., Oleinikova I. Dynamic Management of Sustainable Development: Methods for Large Technical Systems. London; New York: Springer, 2011, p. 163.

Mahnitko, A., Gerhards, J., Linkevics, O., Varfolomejeva, R., Umbrasko, I. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems (Par mazo hidroenerģētiku Latvijā un tās staciju vadības sistēmas intelektualizāciju). Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Volume 50 (2013), Issue 6. Riga Technical University, Institute of Power Engineering, p. 3–15.

Gerhards, J., Mahņitko, A. Elektroapgādes sistēmu optimizācija un prognozēšana.. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001, 83 lpp.

Gerhards, J., Mahņitko, A. Elektroapgādes sistēmu optimizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007, 149 lpp.

Ozola A. Intervija ar interesantu personību. Studiju darbs. LU PPMF, 2001. Audioieraksts. A. Avotiņas personīgais arhīvs.

LZA [Latvijas Zinātņu akadēmijas] goda doktors, ilggadējs Fizikālās enerģētikas institūta vadošais pētnieks, profesors Voldemārs Dāle : [zinātnieka piemiņai (1922–2008)]. Zinātnes Vēstnesis, 2008. gada 21. aprīlis, Nr. 8, 4. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2023.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Austra Avotiņa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.