Life of a Graduate of Riga Polytechnic Institute Rodrigo Slaviņš, an Engineer and Orienteer, and his Contribution to the Orienteering Sport

Ērika Lanka, Arno Līcis

Abstract


The article reflects on the achievements of Rodrigo Slaviņš, a graduate of the Faculty of Chemistry (1963) of Riga Polytechnic Institute (RPI), an engineer, the Officer of the Order of the Three Stars, three-time champion of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), Master of Sports in orienteering, in the development of orienteering sports traditions, his work at the Latvian Olympic Committee (LOC), as well as his activities as the Head of the Latvian Orienteering Federation (LOF). Special attention is paid to his merit in popularizing orienteering sports and his achievements in competitions of various scales. Developing this article, the authors interviewed R. Slaviņš. They used his personal archive, the documents of the Latvian National Archives of Latvian State Historical Archive and RTU Archive, the collection of the Latvian National Library, scientific literature, and publications in the press.


Keywords:

Riga Polytechnic Institute; Rodrigo Slaviņš, orienteering sports

Full Text:

PDF

References


«Nepārtraukta jaunrade...». Padomju Jaunatne, 1967. gada 22. februāris, Nr. 38, 3. lpp.

Kārļa Slaviņa Latvijas Republikas pase, 1919. g. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 2996. f., 17. apr., 25350. l., 1. lp.

Junkara, L. Ugāles pagasta stāsti: .. fakti .. vietvārdi .. teikas .. atmiņas .. [Latvija]: [Vizual Studio], [2010], 128. lpp.

Jansons, J. Kur kontinenti satiekas. Jaunais Inženieris, 1961. gada 27. aprīlis, Nr. 7, 4. lpp.

Ērikas Lankas intervija ar Rodrigo Slaviņu 2022. gada 11. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Rodrigo Slaviņa studenta personāllieta. RTU arhīvs.

Jansons, J. Kur kontinenti satiekas. Jaunais Inženieris, 1961. gada 15. aprīlis, Nr. 6, 4. lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 3. daļa. Rīgas Politehniskais institūts, 1958–1990. Rīga: RTU, 2007, 613. lpp.

Jansons, J. Mūsu tūristi – Vissavienības sacensību uzvarētāji. Jaunais Inženieris, 1962. gada 20. februāris, Nr. 3, 4. lpp.

Pelns, I. Atjautīgo un izturīgo sports. Jaunais Inženieris, 1963. gada 9. decembris, Nr. 19, 4. lpp.

Tuvojas LVU orientēšanās sacensības. Padomju Students, 1962. gada 16. novembris, Nr. 29, 2. lpp.

Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem: vēsture, attīstība, perspektīva. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2021, 49. lpp.

Pieci labākie RPI vieglatlēti 1961. g. Jaunais Inženieris, 1962. gada 20. februāris, Nr. 3, 4. lpp.

Augulis, J. Latviešu nacionālais sporta veids. Sports, 1994. gada 8. decembris, Nr. 289–290, 6. lpp.

Ivanov, J. Distanciya dlinnoyu v zhiznj. Moskva: FSO Rossii, 2013, s. 129– 130, 261–262 [tiešsaite]. https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/ distanciya_dlinnoyu_v_zhizn.pdf. [citēts 06.08.2022].

Žilko, J. Orientierista ABC. Rīga: 2005, Avots, 161. lpp.

Latvijas sporta lepnums 100: personības, notikumi, procesi. Rīga: Latvijas Sporta muzejs, 2018, 340. lpp.

Brežģis, J. «Nepārtraukta jaunrade...». Padomju Jaunatne, 1967. gada 22. februāris, Nr. 38, 3. lpp.

Lanka, Ē., Zigmunde, A. Graduate of Riga Polytechnic Institute, Engineer, Inventor and Athlete Arno Līcis. History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education, 2019, vol. 3, p. 91, 101.

Jaunzemis, J. Magnēts bija un būs. Diena, 1993. gada 6. decembrī, Nr. 263, 7. lpp.

Ērikas Lankas intervija ar Arno Līci 2022. gada 12. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Ērikas Lankas intervija ar LU profesori Sarmīti Tūbeli 2022. gada 7. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. Rīga: LOK, 2003, 358.–359. lpp.

Latvijas sports. Personālijas. Rodrigo Slaviņš [tiešsaite]. http://www. latvijassports.lv/lv/personalijas/30-personalijas/s/433-rodrigo-slavins [citēts 06.08.2022].

Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un apbalvošanu ar goda zīmi. Latvijas Vēstnesis, 2011. gada 12. aprīlis, Nr. 57.

Keisels, G. Gada balvas sportiskās rokās. Latvija Amerikā, 2007. gada 20. janvāris, Nr. 3, 17. lpp.

Paikena, V. «Magnēta» bums. Liesma, 1983. gada 1. septembris, Nr. 9, 6. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2022.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Ērika Lanka, Arno Līcis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.