Pedagogical and Political Activity of Pēteris Sauleskalns (1876–1975), a Graduate (1908) of Riga Polytechnic Institute

Indulis Zvirgzdiņš

Abstract


In the study dedicated to Pēteris Sauleskalns (1876–1975), a graduate of Riga Polytechnic Institute (RPI), an agronomist, pedagogue, and teacher, the author used archival and library materials describing the family of Sauleskalns and the childhood of his son Pēteris, his study and work life, and pedagogical activities at Priekuļi (1912–1918) and Latgale (1921–1936) / Malnava (1936– 1940) Agricultural Secondary Schools, evaluating his contribution to the establishment and management of the Malnava Agricultural Secondary School. The teacher with a long-term experience, P. Sauleskalns also participated in political life – he represented the Latvian Farmers’ Union at the Latvian Constitutional Assembly (1920–1922). For his successful work in the area of agricultural education, he was twice awarded the highest Latvian state award – the Order of the Three Stars. After World War II, he lived in exile in the United States.


Keywords:

Pēteris Sauleskalns; Riga Polytechnic Institute; Latvian Constitutional Assembly; agricultural schools

Full Text:

PDF

References


Ļaudonas latviešu draudzē 1876. gadā dzimušo reģistrs. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 235. f., 4. apr., 1360. l., 33. lp.

Cēsu- Madonas zemesgrāmatu nodaļa. LNA LVVA 2056. f., 1. apr., 17988. l., 4. lp.

Iekšzemes ziņas. Tēvija, 1897. gada 12. marts, Nr. 11, 5. lpp.

Mainovskaja selskohozajstvennaja shkola [tiešsaite]. http:// mybestbiketour.blogspot.com/2019/05/100.htm [ skatīts: 28.11.2021].

RPI studentu reģistrs. LNA LVVA 7175. f., 1. apr., 1907. l., 117. lp.

Rīgas Politechnikums, 1862. g.–1919. g. Album Academicum (1912.–1919. g.). Rīga: LU Studentu grāmatnīcas izdevums, 1938, 311. lpp.

Korporācija «Tālavija» 1900 – 1925 –1965 – 2000. Rīga, 2000, 80.–81., 182.–183. lpp.

Iz biedrību dzīves. Zemkopis, 1905. gada 19. janvāris, Nr. 3, 35.–36. lpp.

Iz biedrību dzīves. Zemkopis, 1905. gada 29. jūnijs, Nr. 26, 310. lpp.

Iz biedrību dzīves. Zemkopis, 1906. gada 4. oktobris, Nr. 39, 630. lpp.

Latviešu lauksaimniecības skola. Balss, 1906. gada 26. septembris, Nr. 204, 1. lpp.

Поставы и окрестности [tiešsaiste]. http://postavyiokrestnosti.blogspot. com/2015/08/blog-post.html [skatīts: 29.11.2021].

Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības sapulce. Dzimtenes Vēstnesis, 1911. gada 23. februāris, Nr. 44, 1. lpp.

Priekuļu lauksaimniecības skolas beidzamās klases atlaišanas lietā. Latviešu Avīzes, 1913. gada 9. septembris, Nr. 239, 2. lpp.

No Priekuļu lauksaimniecības skolas. Latviešu Avīzes, 1913. gada 11. septembris, Nr. 241, 1.–2. lpp.

No Priekuļu lauksaimniecības skolas. Latviešu Avīzes, 1913. gada 12. septembris, Nr. 241, 1.–2. lpp.

Zarevičs, P. Sagrozījumi un patiesība. Latviešu Avīzes, 1913. gada 24. septembris, Nr. 254, 3. lpp.

Sauleskalns, P., Kreišmans, P. Rīgas Lauksaimniecības centrālbiedrība. Baltijas Lauksaimnieks, 1914. gada 1. jūnijs, Nr. 11, 214.–217. lpp.

Cēsu-Madonas zemesgrāmatu nodaļa, Jaunrauna. LNA LVVA 2056. f., 1. apr., 14289. l., 100., 110. lp.

Politisks priekšlasījums. Līdums, 1917. gada 25. marts, Nr. 70, 6. lpp.

Latviešu zemniecība, organizējies! Līdums, 1917. gada 13. aprīlis, Nr. 83, 2. lpp.

Latviešu Zemnieku Savienības dibināšanas sapulcē. Līdums, 1917. gada 2. maijs, Nr. 98, 2. lpp.

Cēsu apriņķa Revolucionārais tribunāls. Cēsu Apriņķa Strādnieku un Bezzemnieku Deputātu Padomes Ziņotājs, 1919. gada 9. marts, Nr. 12, 4. lpp.

Zemkopības ministrijas orgāni apriņķos. Valdības Vēstnesis, 1919. gada 6. augusts, Nr. 5, 3. lpp.

Cēsu apriņķa Satversmes Sapulces vēlēšanu komisija. Valdības Vēstnesis, 1920. gada 3. marts, Nr. 51, 1. lpp.

Ku aizstoves mysu kandidati Satversmes Sapulcē! Latgalīts, 1920. gada 22. marts, Nr. 6, 1. lpp.

Satversmes sapulces sēde 17. septembrī. Latvijas Sargs, 1920. gada 18. septembris, Nr. 212, 1. lpp.

Likums par lauksaimniecības mācības iestādēm. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920. gada 5. oktobris, Nr. 9, 1. lpp.

Zemkopības skola Latgalē. Latvijas Vēstnesis, 1921. gada 18. februāris, Nr. 39, 1. lpp.

Satversmes Sapulces Pašvaldības komisijas Latvijas apriņķu sadalījumu projekts. Valdības Vēstnesis, 1921. gada 1. aprīlis, Nr. 70, 1. lpp.

Iz līdzšinējās skolas dzīves. Censonis, 1931. gada 1. janvāris, Nr. 1, 11. lpp.

Pilāts, U. Malnava senāk un tagad. Censonis, 1937. gada 1. marts, Nr. 8, 18. lpp.

Latgales lauksaimniecības skola. Valdības Vēstnesis, 1921. gada 6. jūnijs, Nr. 123, 1. lpp.

Pyrmo lauksaimestibas škola Latgolā. Latgolas Lauksaimnīks, 1921. gada 1. oktobris, Nr. 5, 11. lpp.

Latgales lauksaimniecības skolas absolventa (1928) Jāņa Ozoliņa (1909– 1989) atestāts (1928). Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, MNMPlg 6068.

Zemkopības ministrijas noteikumi lauksaimniecības skolu iekšējās pārvaldes iekārtai. Zemkopis, 1922. gada 4. oktobris, Nr. 40, 621. lpp.

LNA LVVA Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolas dokumenti. 4933. f., 1. apr., 4. l., 21. lp.

Jānis Ģēģeris. Censonis, 1934. gada 1. novembris, Nr. 5, 22.–24. lpp.

J. Z. Pāris vārdus par skolas kooperāciju. Censonis, 1934. gada 1. janvāris, Nr. 1, 29.–30. lpp.

Malnavas lauksaimniecības skola – mūsmāju fašistu ligzda. Sociāldemokrāts, 1927. gada 20. marts, Nr. 64, 6. lpp.

Malnavas lauks. skolas audzēkņu protests. Latvijas Sargs, 1927. gada 3. aprīlis, Nr. 76, 29.–30. lpp.

Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto 11. saraksts. Valdības Vēstnesis, 1931. gada 17. novembris, Nr. 259, 2. lpp.

gados 378 mācīti lauksaimnieki. Rīts, 1938. gada 12. oktobris, Nr. 282, 2. lpp.

Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis un zemkopības ministris J. Birznieks zemkopības skolu darbinieku sanāksmē. Valdības Vēstnesis, 1937. gada 2. aprīlis, Nr. 72, 2. lpp.

Atbrīvoti lauksaimniecības skolu vadītāji. Padomju Latvija, 1940. gada 12. augusts, Nr. 2, 6. lpp.

Kā dzīvo latvieši Berlīnē. Latviešu Vēstnesis, 1946. gada 13. aprīlis, Nr. 29, 2. lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rokrakstu un reto grāmatu krājums, RX A 158 N 183.

Bērziņa, L. Bijušo atceroties. Laiks, 1998. gada 15. augusts, Nr. 33, 8. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2022.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Indulis Zvirgzdiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.