Valerijs Bitenieks – From a Student of Riga Polytechnic Institute to a Construction Contractor in the Independent Latvia

Ērika Lanka

Abstract


A paper on Valerijs Bitenieks, a graduate (1986) of the Faculty of Architecture and Civil Engineering of Riga Polytechnic Institute (RPI), reflects on the daily life of the Soviet students in the 1980s, the work of a young engineer while he was trying various opportunities in the labour market and the engineer’s growth as a successful contractor in the independent Latvia in the 21st century. It traces the life of V. Bitenieks from his childhood to the present day, paying attention to his professional activities. The research provides an insight into students’ internships and extracurricular activities during the Soviet era. Unpublished photographic material unknown to the general public has been obtained.

Keywords:

Valerijs Bitenieks; Riga Polytechnic Institute; construction entrepreneurship

Full Text:

PDF

References


Olgas Bitenieces personas dokumenti. Valerija Bitenieka personīgais arhīvs.

Rucavas pagasta vēlēšanu dokumenti. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 4507. f., 1. apr., 6. l., 225. lp.

Rucavas kooperatīva «Pašpalīdzība» pārskats par 1932. gadu. Kopdarbība, Nr. 6., 1933. gada 25. februārī, 6. lpp.

Salmiņš, Ģ., Timbra, G. Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai: ieskats Rucavas vēsturē. Rucava: Rucavas novada dome, 2020, 244., 423. lpp.

Ērikas Lankas intervija ar Valeriju Bitenieku 2020. gada 11. decembrī. Ē. Lankas personīgais arhīvs.

RPI studenta V. Bitenieka personāllieta. RPI/RTU arhīvs.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 3. daļa. Rīga: RTU, 2007, 96., 113. lpp.

Alīdas Zigmundes intervija ar Valeriju Bitenieku 2021. gada 10. jūnijā. A. Zigmundes personīgais arhīvs.

Beļavniece, V. ...Caurā akā ūdens nestāv. Padomju Jaunatne, 1987. gada 15. aprīlis, Nr. 74, 2. lpp.

Mednis, I. Partiju laiki Latvijā (1988–2002). Rīga: Drukātava, 2007, 75. lpp.

Būvinženieri Latvijai. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2002, 21. lpp.

TOP 10: Latvijas biznesa veterāni, kuri tirgū noturējušies vismaz 25 gadus Top2: Vitālijs Cmihovs «Gaujas koks» (100 %). 17.11.2018 [tiešsaiste]. https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/top-10-latvijas-biznesa-veterani-kuri-tirgu-noturejusies-vismaz-25-gadus.d?id=50580923&page=9 [skatīts: 10.01.2021].
DOI: 10.7250/HESIHE.2021.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ērika Lanka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.