Graduate of Riga Polytechnic Institute, Engineer, Inventor and Athlete Arno Līcis

Ērika Lanka, Alīda Zigmunde

Abstract


The article summarizes the career of a graduate of the Faculty of Mechanics (1964) of Riga Polytechnic Institute Arno Līcis. The article reveals and describes his work while being an engineer at the Riga Electromachine Building Factory (RER), at the Latvian Scientific Research Institute of Trauma- tology and Orthopaedics (LSRITO) and in the printing house «Jāņa sēta», as well as being an inventor. It has been discovered that he had promoted orienteering sports and had significant achievements in competitions of various scale, inclu- ding mass competition named «Magnēts» managed by him, which had been taking place since 1969. This is the first research on the life and professional activities of engineer A. Līcis, which is dedicated to his 80th birthday to be ce- lebrated in July 2019. Data from the personal archive of A. Līcis, documents of the Latvian State Historical Archives and the collection of the National Library of Latvia are collected in this article.


Keywords:

Arno Līcis; graduates of RPI; orienteering sports; «Magnēts»

Full Text:

PDF

References


A. Līcis (20. gadsimta 60. gadu sākums). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

PSRS Sporta biedrību un organizāciju savienības Centrālās Padomes Goda raksts A. Līcim (1967). No A. Līča personīgā arhīva.

Paikena, V. «Magnēta» bums. Liesma, 1983. gada 1. septembris, Nr. 9, 6. lpp.

Jaunzemis, J. Magnēts bija un būs. Diena, 1993. gada 6. decembris, Nr. 263, 7. lpp.

Frīdas Lizetes Līces Latvijas Republikas pavalstnieces pase. 20. gadsimta 30. gadi. Latvijas Latvijas Nacionāla arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LNA LVVA) 2996. f., 11 apr., 18994 l., 4. lp.

Latvijas meistarsacīkstes riteņbraukšanā. Stadions, 1933. gada 14. augusts, Nr. 48, 5. lpp.

Arno Līča vecāki – Frīda Lizete un Voldemārs Gustavs Līči (20. gadsimta 30. gadu beigas). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

Ērikas Lankas intervija ar Arno Līci 2018. gada 27. septembrī. Ē. Lankas personīgais arhīvs.

Laboranta Arno Līča personāllieta. RTU arhīvs.

Arno Līča studenta personāllieta. RTU arhīvs.

Jansons, J. Mūsu tūristi – Vissavienības sacensību uzvarētāji. Jaunais Inženieris, 1962. gada 20. februāris, Nr. 3, 4. lpp.

Diploms A. Līcim par 1.vietu orientēšanās komandā RPI 100 gadu jubilejas sacensībās orientēšanās sportā. 1962. gada 11. novembrī. No Arno Līča personīgā arhīva.

Tuvojas LVU orientēšanās sacensības. Padomju Students, 1962. gada 16. novembris, Nr. 29, 2. lpp.

Pelns, I. Atjautīgo un izturīgo sports. Jaunais Inženieris, 1963. gada 9. decembris, Nr. 19, 4. lpp.

RPI izlase orientēšanās sportā (1962). A. Līcis – 1. rindā vidū. Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

Arno Līča RPI diploms. 1964.gads. No A. Līča personīgā arhīva.

Ar kompasu un karti. Rezietis, 1974. gada 3. jūnijs, 2. lpp.

Arno Līča izgudrojuma rasējums. No Arno Līča personīgā arhīva.

Pieteikuma papildinājums Izgudrojumu un atklājumu komitejai pie PSRS Ministru Padomes (1971). No A. Līča personīgā arhīva.

Arno Līča (2. no labās) 50 gadu jubilejas svinībās ar profesoru Viktoru Kalnbērzu (pirmais no labās) un LTOZPI kolēģiem (1989). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

Žīgurs, A. Rīgas ārsti Kanādā. Latvija Amerikā, 1991. gada 20. aprīlis,

Nr. 16, 8. lpp.

A. Līcis (pirmais no labās 2. rindā) LTOZPI ārstu izlases hokeja komandā Kanādā (1991). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

Lībrins, A. Vai dolāri paliks Latvijā? Diena, 1991. gada 9. jūlijs, Nr. 128, 2. lpp.

Arno Līcis ar sievu Ieviņu un meitām (20. gadsimta. 80. gadi). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

Arno un Ieviņa Līči (pirmie no kreisās), otrais no labās – R. Slaviņš, pirmais no labās – H. Guļevskis (1937–2019) atpūtas brīdī orientēšanās sacensībās Šveicē (1999). Foto no A. Līča personīgā fotoarhīva.

A. Līcis ar savu RPI mācībspēku Aini Kārkliņu un RTU administratīvo

direktoru Janu Šlihti RTU Vēstures dienā 2018. gada 10. oktobrī. Foto no Ērikas Lankas personīgā fotoarhīva.

Karlsons, P. Sports. Laiks, 2006, 10. jūnijs, Nr. 24, 24. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2019.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ērika Lanka, Alīda Zigmunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.