Contribution of Architect Daina Danneberga to the Architecture in the Second Half of the 20th Century

Ilze Gudro, Jānis Krastiņš

Abstract


The article reflects the contribution of the renowned Latvian architect Daina Danneberga to Latvian architecture, as well as the significant events and growth of her life. While living and working in Soviet times, the architect has designed both residential and public buildings, which are still in use and whose cultural and historical significance has surely increased over the time. The most recognizable object designed by the architect is the Student Campus of Riga Polytechnic Institute (RPI), now Riga Technical University (RTU), on the Ķīpsala Island. It was designed by D. Danneberga from 1969 to 1986. The architect has also developed projects for several other educational institutions as well as public and residential buildings, both in Latvia and abroad.

Keywords:

Daina Danneberga; RPI / RTU Ķīpsala Campus; architecture of the second half of the 20th century

Full Text:

PDF

References


Personāla dokumentu valsts arhīvs (turpmāk – PDVA) 959. f., 1. apr., 555. l., 231. lp.

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. No kreisās – Dainas māte Leontīne, māsa Guna un Daina dzīvoklī Rīgā (ap 1934).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Šūšanas uzņēmuma «K. Kimelis» logo (1940).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Dannebergi nedēļu pēc kāzām Mellužos (1949).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. I. Veigners un D. Danneberga kāzu dienā (1960).

Foto no D. Dannebergas personīgā arhīva. Daina Danneberga ar meitām Helgu un Noru (ap 1980).

PDVA 959. f., 1. apr., 555. l., 233. lp.

Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) arhīvs 49135. f., 6. lp.

LU arhīvs 49135 f., 17. lp.

LU arhīvs 49135 f., 29. lp.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol 4, 2010, p. 128.

PDVA 959. f., 1. apr., 555. l., 229. lp.

Treija, S., Holcmane, V. Daina Danneberga. Latvijas Architektūra, 2014/2015 Decembris/Janvāris, Nr. 116, 104.–106. lpp.

Jorēns, E. Pie Rīgas ziemeļaustrumu robežas. Rīgas Balss, 1963. gada 20. februāris, Nr. 43, 5. lpp.

Tīlmanis, O. Arhitektūra, māksla un celtniecība. Māksla, 1960. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 18. lpp.

Jorēns, Ē. Par četriem arhitektiem un tukšo klajumu Juglā. Rīgas Balss, 1959. gada 26. augusts, Nr. 201, 3. lpp.

Latvijas Arhitektūras muzejs (turpmāk – LAM) D21-5.

Apkaimju vēsture: kā tika apbūvēta Rīga? [tiešsaiste]. https://www. riga.lv/lv/news/apkaimju-vesture-ka-tika-apbuveta-riga?9625 [skatīts: 17.01.2018].

Krauklis, O. Rīga Ceļinogradai. Māksla, 1964. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 18. lpp.

Rīdzinieki uzcēluši kultūras pili jauno zemju apguvējiem. Dzimtenes Balss, 1964. gada 13. septembris, Nr. 74, 1. lpp.

Krauklis, O. Rīga Ceļinogradai. Māksla, 1964. gada 1. aprīlis, Nr. 2, 16. lpp.

Дворец Целинников в Астане [online]. http://silkadv.com/ru/node/719 [cited: 15.01.2019].

Конгресс-холл в Астане [online]. https://tonkosti.ru

LAM 6320/D21.

LAM 6320/D21.

Krastiņš, J. Doma laukums. Mācību stunda Rīgas arhitektūrā. Diena, 1993. gada 31. jūlijs, Nr. 156, 12.–13. lpp.

Gegere, A. 150 arhitektūras pieminekļi. Rīgas Balss, 1975. gada 28. aprīlis, Nr. 99, 6. lpp.

LAM D21-­23.

Foto I. Gudro. Latvijas Zvejnieku kolhozu savienības nams Jaunielā 13, Vecrīgā (2019).

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (turpmāk – IVPC) Vēstures muzejs (turpmāk – VM).

LAM D21­8.

Bērziņa, V. Eksperimentāla paneļu apdare. Cīņa, 1977. gada 14. jūlijs, Nr. 162, 2. lpp.

Foto I. Gudro. Skats uz RPI Ķīpsalas studentu kopmītnēm (2008).

Foto I. Gudro. Glazētās keramikas plāksnītes uz RPI Ķīpsalas studentu kopmītņu fasādēm (2008).

RTU IVPC VM.

Ernštreite, V. Priežu sila ielokā. Zvaigzne, 1978. gada 15. maijs, Nr. 10, 4.–5. lpp.

Jaunas skolas. Austrālijas Latvietis, 1977. gada 5. augusts, Nr. 1389, 7. lpp.

LAM D21­7.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2010, p. 129.

LAM 6321/D21.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2010, p. 41.

Dripe, J. Ko turpmāk darīsim, kā tālāk iesim? Māksla, 1987. gada 1. marts, Nr. 5, 11.–13. lpp.

LAM 6316­D21.

Eniņa, A., Krastiņš, J. Creative Work of the Architect Daina Danneberga in the Context of Architectural Heritage of the Soviet Period (Arhitektes Dainas Dannebergas daiļrade padomju laika arhitektūras mantojuma kontekstā). Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2010, p. 130.

LAM 6314/D21.

Foto no Google Maps.

LAM 6323­D21.

D. Dannebergas skice – dzīvojamās ēka ar garāžu Kanāla ielā 5, Jūrmalā (2015).
DOI: 10.7250/HESIHE.2019.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ilze Gudro, Jānis Krastiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.