Citizens of Liepāja city Teodors and Nikolajs Bredžs-Briedis in business and engineering sciences

Lāsma Gaitniece

Abstract


The article is dedicated to the citizens of Liepāja city Teodors Bredžs- Briedis (1885–1940) and Nikolajs Bredžs-Briedis (1909–1989) – father and son. Father Teodors Bredžs-Briedis was an entrepreneur in Liepāja city, but his son, Nikolajs, graduate of the Faculty of Chemistry (1936) of the University of Latvia, emigrated to the United States of America at the end of the Second World War. Nikolajs Bredžs-Briedis had a brilliant scientist’s career – his research work in the metal welding industry was valued in 1955 by the Lincoln Gold Medal Award of the American Welding Society. In 1956, he was admitted to the US Honorary Society of Scientists and Researchers. Nikolajs Bredžs-Briedis has received 27 patents and is the author of 14 scientific publications.

Keywords:

Teodors Bredžs-Briedis; Nikolajs Bredžs-Briedis; business; engineering sciences

Full Text:

PDF

References


Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, Nr. 30, 5. lpp.

Tiesu sludinājumi. Liepājas prefektūras paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 245, 5. lpp.

Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, Nr. 30, 5. lpp.

«Kurzemē» – Liepājas kinoteātri pirms 2. pasaules kara. Pieejams: https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/kurzeme-liepajas-kinoteatri-pirms-2pasaules-kara/ Liepājas ziņu portāls irLiepaja.lv. [skatīts: 06.10.2017.]

Liepājas apgabaltiesa. Valdības Vēstnesis, 1924, Nr. 177, 5. lpp.

Liepājas dzīve. Kurzemes Vārds, 1939, Nr. 30, 6. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 1308. f., 15. apr., 2951. l., 82. o. p. lp. Tautas skaitīšanas dati Liepājā, Graudu ielā 36, 1941. g.

Zādzības. Kurzemes Vārds, 1944, Nr. 38, 4. lpp.

Ziņas no garīgas un laicīgas dzīves. Baznīcas virsvalde. Svētdienas Rīts, 1940, Nr. 17, 5. lpp.

Mācītājs nevar būt draudzes priekšnieks. Kurzemes Vārds, 1940, Nr. 83, 5. lpp.

Gaitniece, L. Rudzu mēneša prieki Annas gadatirgū. Kursas Laiks, 2017, Nr. 32, 21. lpp.

Dzenītis, Ģ. Latviešu cirka vēstures lappuses. Rīga: Liesma, 1981, 24. lpp.

Fotogrāfija no autores personīgā arhīva.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 1.–6. lp. Teodora Bredža-Brieža lūgums Iekšlietu ministrijas Būvvaldei ar cirka izbūves projektu pielikumā, 1923. g.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 6. lp. Teodora Bredža-Brieža paskaidrojumi Iekšlietu ministrijas Būvvaldei, 1923. g.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 5., 9. lp. Būvvaldes slēdziens pēc pārbūvētā siļķu brāķa apmeklējumu un par būvdarbu nobeigšanu, 1923. g.

Pelcmane, S. Kanāls – Liepājas aizsērējusī zelta dzīsla. Kurzemes Vārds, 2002, Nr. 37, 6. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 2. lp. Nikolaja Bredža-Brieža dzimšanas un kristīšanas apliecības noraksts.

Gaitniece, L. Cirks siļķu brāķī. Kursas Laiks, 2017, Nr. 33, 21. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 5. lp. Nikolaja Bredža-Brieža gatavības apliecības noraksts.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 1. lp. Nikolaja Bredža-Brieža lūgumsraksts LU rektoram.

Jauni akadēmiski izglītoti pilsoņi. Jaunākās Ziņas, 1936, Nr. 121, 10. lpp.

Ar inženieru arķitektu būvtiesībām reģistrēto personu 20. saraksts. Valdības Vēstnesis, 03.08.1937., Nr. 171, 2. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 5. lp. Fragments no N. Bredža-Brieža studiju grāmatiņas.

Patentu ziņas. Valdības Vēstnesis, 1936, Nr. 207, 4. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969, Nr. 55, 30. lpp.

Nav jau nekas sevišķs sasniegts. Laiks, 1955, Nr. 84, 6. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969., Nr. 55, 30. lpp.

Latvieši aizjūrā. Latvija, 1959, Nr. 12, 5. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969, Nr. 55, 30. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1960., Nr. 28, 24. lpp.

LVVA 7427. f., 2. apr., 1590. l. Universitātes Rīgā studentes Lilijas Freimanes personāllieta, 1942.–1944. g.

Čečotkins, V. Metāls dzimst ugunī. Rīga: Avots, 1982, 170. lpp.

Dorenskis, J. Liepājas Metalurgs: Anno 1882. Liepāja: Liepājas metalurgs, 2012, 436 lpp.

Tooms, V. (sast). Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca. Liepāja: biedrība «Optimistu pulks», 2012, 400 lpp.

[Piederīgo paziņojums]. Laiks, 1989, Nr. 38, 7. lpp.
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Lāsma Gaitniece

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.