Professional activities of Latvian born Lithuanian architect and engineer Karolis Reisonas (1894–1981) in Šiauliai

Sigitas Vladas Saladžinskas, Kristina Vaisvalavičiene

Abstract


The article introduces the life of not well-known in Latvia Latvian born Lithuanian Karolis  Reisonas  (in  Latvian:  Kārlis   Reisons;   1894–1981) and his professional activities in Šiauliai city, as well as highlights the main features of the architect’s creative work and the importance of his work in the history of Lithuanian architecture. K. Reisonas was one of the most prominent creators of modern architecture of the 20th century during interwar period in Lithuania. He is the author and co-author of representative buildings in the cities of Lithuania, as well as in Riga and Adelaide (Australia). K. Reisonas graduated from Riga Real School (1913) and St. Petersburg Institute of Civil Engineers (1920). He has worked as the Engineer of the Šiauliai city and Head of the Construction Department of the Municipality (1922–1930), the Director of the Tenth1 Courses of Šiauliai Construction (1925), later –  the Director of the Šiauliai Vocational School (1926), and an Advisor of Lithuania Chamber of Agriculture (1927–1928). Fourteen building to his design in Kaunas and Šiauliai cities are included in the list of cultural values of Lithuania. K. Reisonas’ early projects are characterized by historicism, eclectic elements, of «brick style». Later projects have the features of aesthetic rationalism, functionalism, and adaptation to urban and cultural-historical context. After the Second World War, he and his family immigrated to Germany, later Adelaide in Australia, where he participated in the life of the Adelaide Lithuanian community.


Keywords:

Karolis Reisonas; Latvian architects in Lithuania; architecture of Lithuania; Šiauliai city

Full Text:

PDF

References


Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940. Vilnius: Lapas, 2018, 299. lpp.

Saladžinskas, S. Reisonas ir jo brėžinių parinkimo ypatumai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2011, 5.–11. lpp. Nuo paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Šiauliuose iki prisikėlimo bažnyčios Kaune. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universi- tetas, 2009, [T.] 13, 283.–294. lpp.

Saladžinskas, S. Paminklas 1863–1864 m. sukilimo aukoms Šiauliuose ir architekto Karolio Reisono palikimas. Žemaičių Žemė. 2013, Nr. 1, 40.–47. lpp. 201 8/ 2

Kančienė, J. Architektas Karolis Reisonas. Sēr. «Lietuvos architektai». Kaunas: Geltona, [b. g.]. Prisikėlimo bažnyčia. Archiforma. 1999, Nr. 3, 84.–86. lpp. Laikinosios sostinės architektas. Kauno diena. 02.05.1994., 23. lpp.

Baužienė, M. Didžiausio Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio pamin- klo autorius. Žemaičių Žemė, 2007, Nr. 4, 46.–50. lpp.

Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940. Sast. M. Drė- maitė. Vilnius: Lapas, 2018.

Pēterupes Luterāņu Evanģēliskās baznīcas grāmata. 1894, ieraksta Nr. 26. www.raduraksti.lv

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 247. f., 1. apr., 30. l., 19. lp. o. p.

LVVA, 247. f., 1. apr., 40. l, 25. lp.

Stakle, J. V. Manas gaitas un pieredzējumi Latvijas atbrīvošanas karā. Dzelzceļnieks Trimdā, 1982, Nr. 30, 8. lpp.

Kauņas reģionālais valsts arhīvs (turpmāk – KRVA), 219. f., 1. apr., 506. l., 79.–80. lp.

LVVA, 2996. f., 16. apr., 8233. l., 1. lp.

KRVA, 219. f., 1. apr., 508. l., 1. lp. o. p.

Prišmantienė, V. Prisikėlusi kartu su tauta. Respublika. 17.09.2011. Pieejams: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_ naujienos/prisikelusi_kartu_su_tauta [skatīts: 03.04.2018].

Kauno Šv. Kryžiaus RKB Santuokos metrikų knyga, 1930. g., 105. lpp., ieraksta Nr. 63.

Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.). Atb. red. L. Mulevičius. Šiauliai: Momentas, 1991, 131.–132. lpp.

KRVA, 1622. f., 4. apr., 1094. l., 1116. l.

KRVA, 219. f., 3. apr., 508. l., 27. lp.

Lietuvas centrālais valsts arhīvs (Lietuvos centrinis valstybės archyvas; turpmāk – LCVA), 391. f., 5. apr., 187. l., 16.–17. lp.

LCVA, 391. f., 5. apr., 187. l., 29.–30. lp.

Gyvenimas Lietuvai: knyga apie Jackų Sondeckį, Šiaulių burmistrą, VLIK’o vadovybės narį, Lietuvos patriotą. Sast. J. Sereika. Šiauliai: Delta, 1993, 146. lpp.

Šauļu Aušras Muzejs (ŠAM) Poz161_I-av. [23] LCVA, 394. f., 2. apr., 1416. l, 632. lp.

LCVA, 1367. f., 9. apr., 19. l, 167. lp.

KRVA, 923. f., 1. apr., 545. l, 239. lp.

Statybos skyrius prie Žemės ūkio Rūmų. Ūkininko Patarėjas, 1929, Nr. 2, 55.–56. lpp.

Reisonas, S. Ūkio sodybai vietos parinkimas. Ūkininko Patarėjas, 1928, Nr. 8, 419.–425. lpp.; Nr. 9, 468–486. lpp. [Avīzē norādīts nepareizs vārda burts – S. Reisonas].

P. J. Inž. K. Reisonas. Žemės ūkio statyba: [recenzija]. Technika, 1927, Nr. 3, 94., 176. lpp.

Įprasmintas žinomo tarpukario architekto atminimas. Pieejams: www. etaplius.lt, https://www.etaplius.lt/iprasmintas-zinomo-tarpukario- architekto-atminimas [skatīts: 26.04.2018].

Atklātne. ŠAM IK-F1943_2-av.

Drėmaitė, M. Progreso meteoras. Vilnius: Lapas, 2016, 279., 281. lpp. [32] LCVA, 388. f., 2a. apr., 359. l., 7. lp.

Š.M.B.I.B. D-ro Vinco Kudirkos pr. mokyklos atidarymas. Šiaurės Lietuva, 1930., Nr. 33, 4. lpp. Ata. D-ro Vinco Kudirkos pr. mokyklos atidarymas. Šiaurės Lietuva. 10.10.1930., Nr. 35, 3. lpp.

Atklātne no grāmatas «Senieji Šiauliai atvirukuose. 1902–1944». Šiaulių «Aušros» muziejus, 2006, 313. lpp. PK ŠAM.

1863–1864 metai Lietuvoje. Sast. V. Girininkienė. Kaunas: Šviesa, 1991, 56.–58., 63.–65. lpp.

Fotoattēls: G. Bagdonavičus, 20. gs. 30. gadi. ŠAM F–FN 8335.

T. S. J. E. Valstybės prezidentas Šiauliuose. Šiaulietis, 1927, Nr. 23, 1. lpp.

Nepriklausomybės paminklas. Lietuvos Žinios, 1931, Nr. 131., 4. lpp.

Nistelienė, A. Sena ir nesena istorija – kas ir dėl ko dėjo ranką prie paminklo. Šiaulių Naujienos, 04.12.1999., 10. lpp.

Attēls no grāmatas «Su Jėzaus Širdies palaima». Kaunas, 1938.

LVVA 2761. f., 3. apr., 13452. l.

ŠAM D-T 6764.

Fottoattēls. K. Vaisvalavičiene (2018).

Приход/The Parish. Pieejams: http://saintnicholasadelaide.org. au/?page_id=71 [skatīts 23.05.2018].

Scholar New to English. The Mail. Adelaide. Saturday, December 27, Vol. 42, Nr. 2114, 1952, pg. 2. Pieejams: http://trove.nla.gov.au/ndp/del/ page/4736447?zoomLevel=1 [skatīts: 06.06.2018]

Prišmantienė, V. Prisikėlusi kartu su tauta. Respublika. 17.09.2011. Pieejams: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/prisikelusi_kartu_su_tauta [skatīts: 03.04.2018].
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sigitas Vladas Saladžinskas, Kristina Vaisvalavičiene

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.