Ļaudona Agriculture School building designed by architect Indriķis Blankenburgs

Indulis Zvirgzdiņš

Abstract


The construction plan of the Ļaudona Two-Year Agriculture School (1923) supposedly is the first project of an educational institution of the graduate of the Riga Polytechnic Institute (1913), architect Indriķis Blankenburgs (1877–1944). It was not a new building, but a reconstruction of the building after a fire, however, we can find some elements that had been used in the new buildings. The building was used for education for more than half-century. The article is devoted to the history of the building, also mentioning other buildings designed by I. Blankenburgs’ projects in Madona city.

Keywords:

Indriķis Blankenburgs; the project of Ļaudona Agriculture School

Full Text:

PDF

References


Korporācija Talavija 1900–1925–1965–2000, atbildīgais redaktors Raimonds G. Slaidiņš. Rīga: Elpa, 2000, 572. lpp.

Draudzes skolas skolotāja Augusta Nesaules rokraksts «Ļaudonas draudzes skolas – LPSR vidusskolas vēstures meti» (1962). Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs (MNM8022).

Latvijas Sargs, 1921. gada 30. jūlijs, Nr. 69, 2. lpp.

Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki, Rīga, 1931., 57. lpp.

Latvijas Sargs, 1921. gada 25. oktobris, Nr. 243, 2. lpp.

Korporācija Talavija 1900–1925–1965–2000, atbildīgais redaktors Raimonds G. Slaidiņš. Rīga: Elpa, 2000, 583. lpp.

LVVA 6343. f, 8. apr., 192. l.. 3.–5. lp.

LVVA 6343. f., 8. apr., 4. l., 4. lp.

LVVA 6343. f., 8. apr., 192. l., 2. lp.

Zemkopības ministra rīkojums Nr. 214. Valdības Vēstnesis, 1924, Nr. 197, 2. lpp.

Zvirgzdiņš, I. Skolā – par tās projektētāju. Latvietis, 2017, Nr. 456.

Ļaudonas lauksaimniecības skola. Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājums.

MNM37663:8.

I. Blankenburga projektētā ēka Madonā, Saules ielā 15, 2017. gada martā. I.Zvirgzdiņa foto.

MNM37666:11.
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Indulis Zvirgzdiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.