Former students of the Riga Polytechnicum and Riga Polytechnic Institute (1862–1919) – literary workers

Alīda Zigmunde, Ērika Lanka, Elita Stikute, Zanda Šlegelmilha

Abstract


The authors of the article have gathered literary works of poets and writers – former students of Riga Polytechnicum (RP) and Riga Polytechnic institute (RPI), and have characterized them. Several Latvian and foreign literary workers have studied at the institute. Only six of them – Alfrēds Andersons, Jānis Bergs, Rihards Ērglis, Ernests Eferts, Jānis Miķelsons and Arvīds Valdmanis – received diplomas in engineering after graduating from Departments of Engineering, Commerce and Agriculture. A. Valdmanis has written course books and literary works. Latvian poet Jānis Poruks and Russian writer Mihail Prishvin (Михаил Михаилович Пришвин) have also studied at the institute, but just like few others did not become engineers and are known due to their achievements in literature. RPI graduate admiral Teodors Spāde also wrote poems.


Keywords:

Riga Polytechnicum; Riga Polytechnic Institute; writers with engineering education

Full Text:

PDF

References


Katalog der Bibliothek der Polytechnischen Schule zu Riga. Riga: W. F. Häcker, 1895, S. 571–573, 636–637.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Ver- lag Jonck & Poliewsky, 1912, 826 S.

Rīgas Politehnikums: 1862.–1919. g.; Album Academicum (1912.– 1919. g.). Rīga: Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīca, 1938, 367 lpp.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 741 lpp.

Latviešu literatūras darbinieki. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1965, 375 lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts: 1862–1919. Rīga: RTU, 2002, 56. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 7175. f., 1.apr., 1907. l., 7. lp.

Treimane I. Eldgasts Haralds. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 175. lpp.

Elcbahers P. Ļ. Tolstoja uzskati un mācība par valsti, likumiem un īpašumu. Rīga: A. Golts, 1907, 39 lpp.

LVVA 3234. f., 33. apr., 69251. l., 3. lp.

LVVA 1632. f., 1. apr., 541. l.

Pētersons J. Alfrēdam Andersonam aizejot. Jaunākās Ziņas, 1937, Nr. 37, 10. lpp.

Rožkalne A. Uzdrīkstēties gribēt – versija par Baronu-Ērgļu dzimtu. Literatūra un Māksla, 1992, Nr. 8, 14. lpp.

Riharda Ērgļa grāmatas «Kur atradās senā Zemgales osta?» (1938) vāks. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums.

Rubule I. Jānis Bergs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 72. lpp.

Latvijas Universitāte, 1919–1929. Rīga: LU, 1929, 278. lpp.

Bergs J. Česmes varons. Latviešu Avīzes, 1878, Nr. 25, 212.–213. lpp.

Rubule I. Jānis Bergs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 72. lpp.

LVVA 2996. f., 2. apr., 16503. l., 3. lp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts: 1862–1919. Rīga: RTU, 2002, 203., 204., 207. lpp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 74. lp.

Literatūra. Mācību grāmata X klasei. V izdevums. Rīga: Zvaigzne, 1980, 122.–125. lpp.

Latvijas Brīvības cīņas: 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga: Preses nams, 1999, 182. lpp.

Kuri-Beri. Ierēdņu sijāšana. Svari, 1921, Nr. 39, 312. lpp.

Miris rakstnieks Valdmanis (Kuri-Beri). Tēvija, 1942, Nr. 87, 6. lpp.

Štauere L. Par literatūras un teātra vēsturi Zaļeniekos. Jelgavas Ziņotājs, 1992, Nr. 65, 2. lpp.

Eglītis V. Jāņa Poruka nozīme latvju kultūrā un literatūrā. Ilustrēts Žur- nāls, 1921, Nr. 11, 9. lpp.

Miris rakstnieks Puriņu Klāvs. Latvijas Kareivis, 1935, Nr. 214, 4. lpp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1906. l., 66. lp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 135. lp.

Dambergs V. Kārlis Jēkabsons. Ritums, 1923, Nr. 8, 595. lpp.; Nr. 9, 674. lpp.; Nr. 10, 758. lpp.

Jegermanis G. Kārlis Jēkabsons. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 261. lpp.

Vīksna A. Pacients nošauj ārstu. Pieejams: http://medhistrigensia.mvm. lv/2015/07/pacients-nosauj-arstu/ [skatīts: 20.11. 2017].

LVVA 7175. f., 1. apr., 1907. l., 104. lp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1910. l., 201. lp.

Admirālis Teodors Spāde [sast. Mārtiņš Bisters un Juris Ciganovs]. Rīga: Valters un Rapa, 2002, 135. lpp.

Jermaks R. Sāpju ceļš: oratorija. Rīga, 1999.

Admirālis Teodors Spāde [sast. Mārtiņš Bisters un Juris Ciganovs]. Rīga: Valters un Rapa, 2002, 5. lpp.

Gottzmann C., Hörner P. Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Band 2. Berlin, New York: W. de Gruyter, 2007, S. 659, 870.

LVVA 7175. f., 1. apr., l904. l., 129. lp.

Lavrenova J. Prishvin Mihail Mihailovich (1873–1954). Pieejams: http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/prishvin.html [skatīts: 19. 11. 2017].

LVVA 7175. f., 1. apr., 1906. l.,155. lp.

A. U. Alfreda Razuma piemiņai. Domas, 1929, Nr. 8, 239. lpp.

Shaumjan S. G. Literaturno-kriticheskiji statji (Podgot. teksta i orimech. A. Voskerchjana). Moskva: Goslitizdat,
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Ērika Lanka, Elita Stikute, Zanda Šlegelmilha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.