Graduates and students of the Riga Polytechnicum / Riga Polytechnic Institute ‒ participants of the Proclamation of independent Republic of Latvia

Alīda Zigmunde, Alvars Baldiņš

Abstract


In 2018, Latvia celebrates a hundred years since it became an independent state. One hundred years ago, on 18 November 1918, 38 members of the People’s Council of Latvia (further in the text ‒ the People’s Council) took part in the proclamation of Latvia. None of them experienced the restoration of the Republic of Latvia, and most of them died before the end of the Second World War. There were seven graduates of the Riga Polytechnicum (RP) / Riga Polytechnic Institute (RPI) and one student who did not receive a diploma from the institute among the participants in the founding act of the Republic of Latvia. Of the seven graduates four suffered repressions in 1941 and were taken to Siberia, two after the Second World War went into exile, one died in 1924. Some of the participants of the Proclamation of the Republic of Latvia have left written testimonies about the beginnings of the state’s foundation. All members of the People’s Council were reputable Latvian citizens, some of them were awarded the Order of Three Stars for meritorious service to native land.


Keywords:

Act of Proclamation of the Republic of Latvia; members of the Latvian People’s Council; Riga Polytechnicum; Riga Polytechnic Institute; engineers

Full Text:

PDF

References


Šilde, Ā. Pirmā Republika: esejas par Latvijas valsti. Rīga: Elpa, 1993, 182. lpp.

Šilde, Ā. Pirmā Republika: esejas par Latvijas valsti. Rīga: Elpa, 1993, 161.–168. lpp.

Līgotņu, J. Zigfrīds Meierovics: mūžs, darbs, liktenis. Rīga: Valters un Rapa, 2000, 75. lpp.

Lerhis, A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 56. lpp.

Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās, 1918–1920: veltījums Latvijas Republikas pasludināšanas 95. gadadienai. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 72. lpp.

Grosvalds, I. Inženieris ķīmiķis Miķelis Bružs un fizikālķīmiķis profesors Boriss Bružs dzīvē un darbā. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Rīga: RTU, 2016/26, 37. lpp.

Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2014, 66. lpp.

Spriča Paegles Latvijas Republikas pase. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 2996. f., 15. apr., 905. l., 1. lp.

Latvijas Universitāte, 1919 – 1929. Rīga: LU, 1929, 319.–320. lpp.

Vispārējās Lauksaimniecības bankas direktors agronoms Vilis Gulbis. Brīvā Zeme, 1939, Nr. 14, 1. lpp.

Treijs, R. Valdība un zinātne gadu ritumā. Zinātnes Vēstnesis, 1999, Nr. 19, 4. lpp.

Rauzāns, G. Jaunas sejas senā fotogrāfijā. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr. 212/213, 13. lpp.

Latvijas-Igaunijas biedrības pilnsapulču protokoli. LVVA 3724. f., 1. apr., 4774. l., 10. lp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 178 lpp.

Oto Nonāca Latvijas Republikas pase. LVVA 2996. f., 13. apr., 6603. l., 5. lpp.

Latvijas Bankas galvenais direktors K. Vanags – Smiltenes Konzumbiedrības biedrs. Smiltenes Ziņas, 1937, Nr. 44, 1. lpp.

Limane, L. Kurševičs Kārlis. Pieejams: http://lgdb.lnb.lv/index/person/1858/ [skatīts 24.06.2018].

Rauzāns, G. Jaunas sejas senā fotogrāfijā. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr. 212/213, 13. lpp.

Paegle, S. Kā Latvijas valsts tapa. Rīgā: autora apgādībā, 1923, 7. lpp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 193. lpp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 4. lpp.

No Ķeizara dambja līdz Eiropas centram. Latvija, 1968, Nr. 45, 1. lpp.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1995, 589. lpp.

Vasarietis (Zommers), F. Patstāvīga Latvijas valsts piedzima 1918. gada 17. novembrī. Padomju Jaunatne, 1989, Nr. 220, 2. lpp.

Tapis videostāsts par Sprici Paegli. Pieejams: http://lfk.lv/Tapis-videostasts-par-Sprici-Paegli [skatīts 24.06.2018].
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Alvars Baldiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.